Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lærerforsamlingsmøder. Indberetningsskema

Nedenfor findes et skema som kan bruges til indberetning af kommentarer i forbindelse med LF.

BST udsender skema til klassekonferencerne som klasselæreren straks laver  “forwarder” til konferencen, så alle ikke får den specifikke klasses svar. Herefter laver lærerne “reply with quote” på mailen og klasselæreren ender med ét samlet dokument som medbringes til LF.

Lav Reply with Quote og skriv kommentarer ind og husk initialer så man kan se hvis kommentar det er.

Klassen:_________________________

Klassen som helhed:
Generelt:
Fokuspunkt 1:
Fokuspunkt 2:
Fokuspunkt 3:
Fagene:
Dansk:
Historie:
Engelsk:
Fysik:
Matematik:
Drama:
Enkeltelever:
2009h01
2009h02
2009h03
2009h04
2009h05
2009h06
2009h07
2009h08
2009h09
2009h10
2009h11
2009h12
2009h13
2009h14
2009h15
2009h17
2009h18
2009h19
2009h20
2009h21
2009h22
2009h23
2009h24
2009h25
2009h26
2009h27
2009h28
2009h29

Maj 2014
BST