Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lektier i Lectio. Frist

Alle lærere er forpligtet til at give lektier for i Lectio. Der skal til den enkelte lektion stå, hvad eleven forventes at have forberedt til denne. Læreren er ikke forpligtet til at gøre evt. materiale tilgængeligt elektronisk for eleverne.

Læreren skal melde lektier ud så tidligt som muligt og senest kl. 15.30 den forudgående skoledag.

Det er en god ide at give en læseanvisning i lektien, så eleverne har et fokus for lektielæsningen. Dette øger motivationen for at læse lektien og bakker op om skolens læsekursus.

Skriftlige opgaver skal også meldes ud i Lectio. Se mere her