Månedssamling og input til kl.lektionen

Kasper Holm, webredaktør • 16-12-2014

1.        Indhold i ”månedssamlingerne”:

 • Der afholdes en fællessamling ca. hver måned (se nedenstående udkast til tidsplan).
 • Lektionen er todelt således at halvdelen af lektionen forgår med klasserne enkeltvis og en halvdel hvor eleverne sammen i festsalen.
  1.hf og 1.g har månedssamling sammen og 2.hf, 2.g og 3.g har månedssamling sammen.
  Det samme program afvikles altså identisk to gange med forskellige deltagere. Det betyder, at en elev undtagelsesvis kan deltage i begge samlinger, hvis vedkommende har en aktiv rolle (underholdning, oplæg eller andet).
 • Månedssamlingens indhold:

o    Ca. 5 minutters fællesang fra skolens sangkanon.

o    Ca. 10 minutters underholdning. De kreative fag skal være forpligtet til at levere underholdning på nærmere aftalte samlinger. Der skal gøres en aktiv indsats for at få ”underholdende elever” ud af busken.

o    Ca. 10 minutters information, hvor elevråd, lærerrepræsentanter, ledelse, rektor og enkeltpersoner med tilknytning til skolen, kan komme med et kort indlæg om et skolerelevant emne.
Information skal aftales på forhånd med SWE/AAN og være af interesse for hele skolen fx idrætsdag, filmfestival, lektiecafe, Sinathing mm.

o    5 minutter diverse (evt. overskridelse i de øvrige faste punker). Hvis de 30 minutter ikke kan fyldes helt ud, kortes samlingen af.

 • Indhold i ”klassens ½ time”:
  Klassens teamlærer(e) koordinerer, hvad der skal ske i løbet af den ½ times klassesamling. Forslag til emner fra klassens elever og lærere skal meddeles teamlæreren på forhånd.
  Eks. på emner kan ses i slutningen af dette dokument.
 • Ad hoc-meddelelser fra ledelse, lærere og elever, som tidligere blev givet på morgensamlingerne kan gives i det 1. eller 2. spisefrikvarter i kantinen og/eller på Lectio alt efter hvem, målgruppen er. Der indkaldes evt. til særlige samlinger for den konkrete målgruppe.
 • SWE er tovholder for månedssamlingerne. Ledelseskontakt til vedkommende er AAN.

 

2.        Fordeling af månedssamlinger og sange

 

Primo september Livstræet
Ultimo september Septembers himmel er så blå
Ultimo Oktober Nu falmer skoven
Ultimo november Linedanser
Juleafslutning Det sør’me det snart december & Dejlig er jorden

Nyt skema

Medio januar Elevernes valg
Medio februar Du som har tændt millioner af stjerner
Medio marts Den blå anemone
Medio april Sang fra forårskoncert eller De smukke unge mennesker.
Medio maj, Sidste samling Hvor jeg sætter min fod.

 

Input til klassemøder

 

a.       Faste punkter bør være:

i.      Valg af ordstyrer

ii.      Valg af referent (kan med fordel være en elev, referat lægges i mappe i Lectio)

iii.      Til/fra elevrådet (Her kan elevrådsrepræsentanterne f.eks. vise dagsorden for seneste/kommende møde).

iv.      Til/fra lærertemaet

b.      Eleverne skal være med til at udforme dagsordenen, og maile deres input i Lectio forud for lektionen.

c.       Klassiske problemstillinger: Lektielæsning, klasserumskultur, planlægning af skriftligt arbejde

d.      Sæsonbetonede begivenheder

i.      Studietur

ii.      Studenterkørsel

iii.      Socialt arrangement

iv.      Studietrøjer

v.      Kødbogsfotografering

vi.      SRP/SSO

vii.      Eksamenslæsning

e.      Diskussion af emnet fra ”speakers corner” (forud/efterfølgende)

f.        Teambuildingøvelser.

g.       Man kan vælge punkter fra handlingsplanen som vedrører eleverne og lade dem diskutere dem i grupper.

AAN

Juni 2016

 

Nørresundby Gymnasium logo