Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Månedssamling

1.        Indhold i ”månedssamlingerne”:

  • Der afholdes en fællessamling ca. hver måned.
  • Lektionen er todelt således at halvdelen af lektionen afholdes som almindelig lektion jvf. skemaet i Lectio og en halvdel hvor eleverne sammen i festsalen.
    1.hf og 1.g har månedssamling sammen og 2.hf, 2.g og 3.g har månedssamling sammen.
    Det samme program afvikles altså identisk to gange med forskellige deltagere. Det betyder, at en elev undtagelsesvis kan deltage i begge samlinger, hvis vedkommende har en aktiv rolle (underholdning, oplæg eller andet).
  • Månedssamlingens indhold:

o    Ca. 5 minutters fællesang fra skolens sangkanon.

o    Ca. 10 minutters underholdning. De kreative fag skal være forpligtet til at levere underholdning på nærmere aftalte samlinger. Der skal gøres en aktiv indsats for at få ”underholdende elever” ud af busken.

o    Ca. 10 minutters information, hvor elevråd, lærerrepræsentanter, ledelse, rektor og enkeltpersoner med tilknytning til skolen, kan komme med et kort indlæg om et skolerelevant emne.
Information skal aftales på forhånd med SWE/AAN og være af interesse for hele skolen fx idrætsdag, filmfestival, lektiecafe mm.

o    5 minutter diverse (evt. overskridelse i de øvrige faste punker). Hvis de 30 minutter ikke kan fyldes helt ud, kortes samlingen af.

  • Klassens teamlærer(e) afholder klassesamling efter behov. Forslag til emner fra klassens elever og lærere skal meddeles teamlæreren på forhånd.
  • SWE er tovholder for månedssamlingerne. Ledelseskontakt til vedkommende er AAN.