SK-dage

Kasper Holm, webredaktør • 02-07-2015

Organisering:

STX: Skemaet ryddes årgangsvist 8 skoledage i 1.g; 4 skoledage i 2.g og 2 skoledage i 1.sem. i 3.g. Lektionsantal for holdene er tilpasset dette, så der skal samles op et minimum op. På stx kan sk-moduler kun flyttes efter aftale med ledelsen.

Der skal lægges elevtidstimer svarende til antallet af lektioner i blokke på minimum 2 lektioner med mindre andet er aftalt med ledelsen.

Der udmeldes vejledende fordeling af sk-lektionerne. Det betyder, at hvis en klasse ikke aftaler andet, der giver mening for klassen, så er denne model gældende. Se fordelingen nedenfor.

Der bliver en fælles sk-dag for sprog 2 som udmeldes ved skolestart.

HF: 1.hf har 2 vu/sk-moduler om ugen og 2.hf 2 vu/sk-moduler om ugen i efteråret og ingen i foråret. Vu-lektioner fordeles blandt alle klassens lærere efter aftale og sk mellem da/en/ma og kult i 1.hf og mellem da/en og kult i 2.hf. På hf kan vu/sk-lektioner aflyses/udfyldes af almindelige lektioner, hvis fagene ikke har behov/elevtid til dem.

Indhold:

Man må…

  • Lave individuelle opgaver, paropgaver, gruppeopgaver osv.
  • Rette delopgaver undervejs.
  • Differentiere opgaver – sværhedsgrad og afleveringsmængde.
  • Bestemme, hvor eleverne sidder og skriver opgaven.
  • Beslutte, hvornår opgaven er løst, og eleven må gå.
  • Finde på kreative måder at lave opgaver på.

Man må også… efter aftale med den lærer der har SK.

  • Planlægge individuelle samtaler med elever, MENS de har SK-moduler i et andet fag (formativ evaluering, mundtlig træning, individuel/gruppevis hjælp).
  • Tilbagelevere opgaver, MENS de har SK-moduler i et andet fag.
  • Give standpunktskarakterer med kommentarer.

Vejledende fordeling af lektioner:

da en spr.2 ma nv Sa TY LA GR MU FY KE BI BT Id
1.ENSaps 8 8 5 10 4 5 40
2.ENSaps 6 6 3 5 20
3.ENSaps 5 5 10
1.ENSAMa 8 8 5 10 4 5 40
2.ENSAMa 4 4 3 5 4 20
3.ENSAMa 4 3 3 10
1.ENTYMa 8 8 5 10 4 5 40
2.ENTYMa 5 4 3 4 4 20
3.ENTYMa 4 3 3 10
1.ENMUMa/Sa 8 8 5 10 3 6 40
2.ENMUMa/Sa 4 5 3 4 4 4 24 NB 4 enten i Ma eller Sa
3.ENMUMa/Sa 4 3 3 10
1.GRLA 8 8 5 9 4 3 3 40
2.GRLA 5 4 3 4 4 20
3.GRLA 4 3 3 10
1.BIMaId 8 8 5 11 8 40
2.BIMaId 4 4 3 5 4 20
3.BIMaId 3 4 3 10
1.MAFYKe 7 7 5 11 4 6 40
2.MAFYKe 3 3 3 3 4 4 20
3.MAFYKe 3 3 4 10
1.MAKEFy 7 7 5 11 4 6 40
2.MAKEFy 3 3 3 3 4 4 20
3.MAKEFy 5 5 10
1.MABTFy 7 7 5 11 4 6 40
2.MABTFy 3 3 3 3 4 4 20
3.MABTFy 3 3 4 10

 

Nørresundby Gymnasium logo