Skrivefængsel

Kasper Holm, webredaktør • 30-05-2016

Studievejlederne, BST og SHI kan sætte elever i skrivefængsel i kortere eller længere tid. Dette sker for at elever kan få styr på manglende skriftlige afleveringer. Vi tilstræber, at elever der uden særlig grund mangler mere end 3 afleveringer fængsles. Lærere der er bekymrede for elevers manglende afleveringer kontakter hurtigst muligt studievejlederen.

Ved fængslingen skrives aftalen i Lectio og BST mailes om at sætte eleven på det nævnte hold i den nævnte periode. Studievejlederen sørger for at forældrene underrettes, hvis eleven er under 18år.

Der er til hvert skrivefængsel oprettet hold i Lectio, så den lærer der har holdet til en hver tid kan se, hvem der skal komme og kan føre fravær der. Studievejlederen følger med i fraværet der. Hvis en elev ikke overholder aftalen, vil det betyde at denne hurtigere kommer videre i fraværssystemet.

Eleven har pligt til at møde og melde sig hos læreren og skal komme indtil anden aftale er truffet.

Hvis de skriftlige forsømmelser skyldes faglige problemer, kan der samtidigt søges om hjælp via den frie elevtidsressource.

Skrivefængsel afløser ikke andre konsekvenser i fraværssystemet. Det vil sige at hvis ens fravær ikke falder som følge af fængslingen vil man kunne miste SU, komme på særlige vilkår eller miste retten til at følge undervisningen.

Nørresundby Gymnasium logo