Starfish. Redegørelse

På grund af manglende elevtilslutning lukkede vi med beklagelse dette projekt ned i 2020. Der bliver tale om en udfasning, da ingen af de elever som er påbegyndt deres uddannelse på Alexandra High skal efterlades uden eksamen.

 

Hvornår startede det?

I 1994 startede samarbejdet mellem Nørresundby Gymnasium og HF og to skoler i Pietermaritzburg i KvaZuluNatal provinsen i Sydafrika nemlig Alexandra High School og Haythorn High School. Kontakterne kom i stand gennem Det danske Kulturinstitut, som søgte Demokratifonden om midler til at finansiere sydafrikanske skolefolks rejse til Danmark. Siden har lærere, ledelse og elever de tre skoler imellem udvekslet med mellemrum.

Hvorfor kom samarbejdet i stand, hvorfor opretholdes det?
Sydafrika har siden begyndelsen af 60’erne spillet en stor rolle i danskernes bevidsthed. Det hvide overherredømmes krænkelse af menneskerettighederne i Sydafrika op gennem forrige århundrede har optaget en stor del af den intellektuelle og politisk bevidste del af den danske befolkning. Det var derfor naturligt at tage udfordringen op, da Det danske Kulturinstitut i 1994 gennem Demokratifonden skaffede mulighed for at indgå i udvekslingsprojekter med Sydafrikanske skoler. Vi ønskede at være med til at støtte de demokratiske processer, som det unge demokrati stod overfor. I første omgang turde vi ikke sende elever af sted. To ledelsesrepræsentanter deltog i udvekslingen i 1994 for at undersøge grundlaget forsenere smarbejde. Det viste sig, at netop de to skoler, vi fik kontakt med, skulle blive grundlaget for givtig dialog – ikke blot vore to lande imellem – men skolerne imellem I Pietermaritzburg. Alexandra High School – en tidligere hvid med antydningen af vestlig arrogance og snæversynethed og Haythorne High School, en tidligere farvet skole, som fra sin plads i apartheidsystemets hierarki kendte sine begrænsninger i forhold til de hvide magthavere, men også forstod at hævde sig i forhold til de endnu ringere stillede sorte… et sindrigt udtænkt samfund, hvor befolkningsgruppernes privilegier over lavere samfundsgrupper var med til at fastholde alle i et greb fuldt af ulighed. Da Apartheid endelig var et afsluttet kapitel og det første frie valg i Sydafrika blev holdt i 1994 begyndte et skred i den ensartede sammensætning af elever på de sydafrikanske skoler. mange viste deres ønske om social forandring ved at skifte skole – vel at mærke et skoleskift til de bedrestillede skoler, men da undervisning koster penge i sydafrika blev de sociale klasser fastholdt gennem økonomisk uformåenhed. Alexandra High School er således i dag næste 90% etnisk. Hovedparten er sorte; en del farvede og indere og resten – et fåtal – er hvide. For begge skolers vedkommende gælder, at de har et engageret lærerkorps, der ser det som deres fornemste opgave at få disse skoler til at fungere i et multikulturelt rum hvor det kristne grundsyn om medmenneskelighed er i højsædet.

De første års udvekslinger mellem ledelse, lærere og studievejledere viste hurtigt, at dialogen med omverdenen efter mange års internationale sanktioner var af stor betydning for de to skoler. De skulle ikke blot begynde at fungere i et internationalt forum igen. Nej de skulle til at lære deres eget land at kende. Vore to kontaktskoler var i den besynderlige situation, at de ikke tidligere havde haft lov til at bevæge sig i hinanden områder. Vores første programmer sammen med dem, var begyndelsen til en helt ny kontakt, som for dem var en erkendelse af, hvor forkvaklet deres samfund havde været bygget op. Sammen med ledelse og lærere fra de to skoler besøgte vi (og de) for første gang sorte townshipskoler. Med de første udvekslinger indledtes altså ikke blot et samarbejde mellem Sydafrika og Danmark men også mellem de sydafrikanske skoler indbyrdes. I 1996 var daværende rektor Peter Rugholm primus motor for et større udvekslingsprojekt, hvor 25 rektorer fra hvert land var involveret. Her i landet indgik en lang række besøg til forskellige demokratiske institutioner.

I 1998 var vi så klar til at involvere elever. Formand og næstformand for elevrådet blev udvekslet med to elever fra hhv. “Alex” og “Haythorne”. Hovedtemaet var elevdemokrati og de unge danskere var ligeså optagede af det de lærte om deres eget land og dets demokrati, som det de erfarede om det sydafrikanske.

Siden har der været involveret både lærere og elever i udvekslingerne.

Et nyt stort gennembrud i samarbejdet opstod, da fire af vores elever i 2001 besøgte Sinathing Primary School i Edendale uden for Pietermaritzburg. De opdagede at en operation dagsværksindsats ville kunne gøre underværker for en sort skole som Sinathing.

Siden har eleverne på Nørresundby Gymnasium og HF samlet ind til ikke blot Sinathing men også en anden Edendaleskole Ashdown Junior Primary School. Eleverne har ofte selv afleveret pengene og de ser umiddelbart resultaterne – og de glade reaktioner – på de to townshipskoler.

I 2006 blev projektet ændret så hver af de 2 townshipskoler årligt modtager et biddrag på 10.000kr og derudover betales to scholarships til elever fra skolerne, så de får mulighed for at fortsætte deres uddannelse på Alexandra High. Scholarships-legaterne fordeles til dygtige ubemidlede elever og sikrer dem det fulde high school forløb, hvis de lever op til Alexandras krav for gennemførelse.

I januar 2007 startede de 2 første elever, Nondumiso Bowes og Mfanelo Mlaba, således på Alexandra High School for penge samlet ind af eleverne på Nørresundby Gymnasium og HF.  I 2011 besøgte Mfanelo NGHF sammen med Andrew Graff – en oplevelse for både ham og NGHF-eleverne, da han kunne fortælle om levevilkår meget langt fra de danske. Nondumiso og Mfanelo dimitterede i 2012, hvor de dermed blev vores første Alex-NGHF-studenter. Hvert år siden 2006 er der optaget 2 elever på Alex under NGHFs scholarships.

I 2016 gik Thandeka, rektor på Sinathing, på pension, og da hun har været nøglepersonen i samarbejdet med skolen, valgte vi at afslutte samarbejdet med skolen. Det er selvfølgelig et svært valg, men vi må sikre, at de midler, der bliver indsamlet, bliver brugt godt, og det gør vi kun, hvis vi er sikre på vores samarbejdspartnere.

Som følge af dette har eleverne valgt at ændre navnet på projektet til Starfish. Tidligere rektor på Alexandra High Andrew Graff har altid kaldt vores elever på Alex sine starfish med henvisning til denne historie: https://www.youtube.com/watch?v=Z-aVMdJ3Aok En historie om at selv en lille indsats betyder noget.

I samme omgang besluttede vi at justere projektet, så vi alt efter det indsamlede beløb udvælger 1 eller 2 elever fra Ashdown primary til scholarships.

I efteråret 2017 havde vi besøg fra Sydafrika, hvor Nosipho – en af vores starfish – og elevernes kontaktlærer Robyn MMM. Nosipho blev lidt overvældet af det danske uddannelsessystem og var ikke så boblende som da vores delegation i foråret havde mødt hende i Sydafrika, men det var helt sikkert også en stor oplevelse for både elev og lærer at se forskellene og en stor oplevelse for vores elever at møde dem.

Hvis man vil vide mere, er man velkommen til at kontakte aan@nghf.dk eller bst@nghf.dk