Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Studierejser. Adfærd og regler

Skolen tager på studierejser efter de regler der findes i stx- og hf-bekendtgørelserne og skolens egne Studie- og Ordensregler og rusmiddelpolitik. Alle studierejser har et klart fagligt indhold, som indgår i undervisningsbeskrivelserne til den afsluttende eksamen.

Eleverne rejser dels på eget ansvar og dels på skolens ansvar. Hvis en elev overtræder reglerne, kan lærerne blive nødt til at sende eleven hjem. Hvis det sker, skal eleven selv betale hjemrejsen. Lærerne har lov til selv at beslutte, om en elev skal sendes hjem, men ofte vil de drøfte sagen med rektor først. Mindre alvorlige overtrædelse af reglerne kan medføre nogle af de andre sanktioner, Studie- og Ordensreglerne nævner, efter eleven er kommet hjem. Heldigvis viser erfaringen dog, at de allerfleste rejser forløber uden problemer, fordi elever og lærere samarbejder godt, og fordi alle deltagere passer på hinanden på rejserne.

Inden rejsen gennemgår rejselærerne reglerne for eleverne, så de kender dem, inden de med deres underskrift tilmelder sig rejsen. Hvis eleven er under 18 år, skal far eller mor også skrive under. Når en elev har meldt sig til rejsen, må han eller hun regne med at miste sit depositum, hvis han eller hun alligevel ikke deltager i turen. Hvis man melder fra efter den sidste betaling af rejsen, mister man normalt hele beløbet. Skolen prøver naturligvis, om pengene kan betales tilbage fra rejsebureauet, men man kan ikke være sikker på at få sin penge tilbage, medmindre man har en rejseforsikring.

På studieture ligesom ellers på skolen skal elever følge lærerens anvisninger, møde til den aftalte tid og deltage aktivt i undervisningen.

Derfor og af hensyn til elevernes sikkerhed fastsætter det enkelte lærerteam det tidspunkt, hvor klassen samles på hotellet om aftenen. Det vil som regel være kl. 23.30. Lærerteamet kan dog dispensere fra dette tidspunkt i særlige tilfælde.

Noget af tiden på studierejsen har ikke et fagligt program. Hér færdes eleverne uanset alder på egen hånd. Skolen kræver, at de går sammen mindst to og to.

Skolens alkoholpolitik gælder også på studieture. Det vil sige , at turene som udgangspunkt er alkoholfrie, men at lærerne kan dispensere i et mindre omfang. Hvis en elev overtræder reglerne, herunder alkoholreglerne, kan lærerne beslutte at sende eleven hjem for egen regning.

På rejsen skal man mange steder betale depositum til hotellet ved ankomst. Eleverne betaler dette depositum ved ankomsten og får det tilbage ved afrejsen, hvis alt er i orden. På hotellet skal eleverne tage hensyn til hotellets andre gæster, og de regler personalet og lærerne udmelder, skal altid følges.

Rejser til enkelte destinationer kan, af hensyn til afrejsetidspunktet og pris, medføre, at undervisningstimer flyttes. Eleverne skal altid møde til de aftalte timer på afrejsedagen. Hvis de ikke gør det, kan de blive udelukket fra rejsen.

Skolen har ikke tegnet forsikring i forbindelse med studierejser. Vi gør opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke længere dækker så meget, f.eks. er hjemtransport ved sygdom ikke dækket mere. Det er derfor klogt af jer at tjekke jeres familieforsikring: Omfatter den det, man ønsker?

I særlige tilfælde (fx afgiftsændringer) kan et rejsebureau efter betaling af rejsen kræve ekstrabetaling. De har hjemmel til dette i lovgivningen. Der tages derfor forbehold for sådanne prisændringer.

September 2012

SHI/BST