Taksonomi. SOLO. Bloom

Kasper Holm, webredaktør • 20-10-2014

Når man arbejder med progression og læring, er taksonomi en måde at ’måle’ niveauet og progressionen på. I de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag er Blooms taksonomi en meget almindelig måde at arbejde på, men skal fag indenfor disse områder samarbejde med naturvidenskab, gør SOLO taksonomi samarbejdet lettere. Naturvidenskab kan nemlig ikke overføre begreberne fra Blooms til deres mål for elevens viden og læring. Se om SOLO via links nedenfor.

Umiddelbart er der intet til hinder for, at samfundsvidenskab og humaniora kan have Blooms begreber liggende under SOLO modellen, da man ikke kan nå de høje niveauer i SOLO uden at nå de høje niveauer i Blooms og vice versa. For eksempel kræver en vurdering i Bloomsk forstand, at man skal sætte flere videnselementer sammen, og så er man også ret højt på SOLOs skala.

Det vil sige, i tværfaglige samarbejder mellem naturvidenskabelige fag og ikke-naturvidenskabelige fag er det en god ide at anvende SOLObegreberne som ’det fælles sprog’.

På NGHF har vi besluttet, at man skal arbejde med SOLOtaksonomi i faget AT.  I andre tværfaglige samarbejder og de enkelte fag er det lærerens valg, hvorvidt SOLO- eller Blooms taksonomi anvendes.

Mere om SOLO

Mere om Bloom

Nørresundby Gymnasium logo