Studiemessen Study Aalborg er blevet virtuel

Virtuel undervisning

Virtuelle lektioner kan afholdes i begrænset omfang i forbindelse med kurser, eller hvis man er optaget af andre aktiviteter på skolen, hvor det meldes ud, at man skal aflyse anden undervisning eller afholde virtuelt for at få arbejdsdagen til at hænge sammen. Andre virtuelle lektioner aftales med NCH.

Virtuelle lektioner kræver aflevering af et produkt, som skal bruges i den videre undervisning. Aflevering af produktet medfører tilstedeværelse i den virtuelle lektion. Produktet kan oprettes i Opgaver på Lectio, men skal tælle 0 elevtimer, da fraværsregistreringen ellers bliver dobbelt.

Hvis det er muligt, at eleverne ikke skal aflevere det virtuelle umiddelbart efter den aktuelle lektion, skal lektionen udbydes i klassens konference, så andre vil kunne lukke hullet og give eleverne en samlet skoledag. Hvis det ikke er muligt, skal man sætte afleveringstidspunktet umiddelbart efter lektionen – eller kræve aflevering af et produkt på skolens kontor.

BST/NCH februar 2019