Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Introduktionsundervisning og fælles HF-aktiviteter

I sin første tid på skolen vil HF-eleven selvfølgelig møde sine fag og sine lærere, men der er mange andre ting man må kende og vide noget om for at sin skolegang bliver problemfri.  Nedenfor ses det specifikke indhold for NGHF.

Ryste-sammen-arrangement og idrætsdag

I den første uge skal klassen og klassens to tutorer deltage i et introprogram , hvor man lærer skolen og klassen at kende. alle skal også være med til et idrætsarrangement med alternative øvelser, der handler mest om samarbejde.

I skoleårets 2-3. uge vil der derudover være et eftermiddagsarrangement, hvor alle 1.hf klasser skal arbejde sammen.

Skolens IT

Der afholdes lektioner, hvor skolens IT-værktøjer introduceres og god opførsel i kommunikation og samarbejde på nettet behandles.

Screeninger:

I løbet af de allerførste uger tester faglærererne i dansk, engelsk og matematik elevernes startniveau . Der er tale om stave- og læsetest i dansk, grammatik i engelsk og grundlæggende matematiske færdigheder.  Resultatet af screeningerne bruger læreren til at tilrettelægge undervisningen så differentieret som muligt. Hvis der er særlige udfordringer kontaktes klassens studievejleder.

Læse og sprogintro:

De første 8-10 læringslektioner ligger som en ugentlig lektion. som bruges på en læseintro og sprogintro.

1 lektion: Læsevejlederen laver en generel introduktion til læseteknik og -strategi.

1 lektion: læsestrategi i matematik

1 lektion: læsestrategi i historie

1 lektion: læsestrategi i et af nf-fagene.

De øvrige fag bruger egne lektioner på at arbejde med læsestrategi.

Dansk og engelsk varetager derudover:

1 lektion: ordklasser

2 lektioner: sætningsstruktur og tegnsætning

1 lektion: afsnit og sammenhæng i tekster (forbinderord)

Materiale til dette meldes ud i konferencer på FC

 

Fælles orienteringsløb:

Den særlige HF-introdag på tværs af 1.hf-klasserne placeres i 2018 fredag den 24. august fra kl. 10.50-15.

De starter med at spise sandwich i fællesskab alle klasser, fx i F20/21. BST bestiller hos Fredrik

Herefter arrangerer teamlærerne aktiviteter, der kan få klasserne rystet sammen på tværs af klasserne.

Måske vil det derfor være en idé, at der lægges et møde ind for teamlærerne i 1hf med titlen “planlægning af 1hf-introdag”.

Idekatalog:

-stjerneløb (BOS kontaktes ang oversigt over stjerneløbspraktikken  og MBJ  om rebus)

-afslut eventuelt dagen med at spise lagkagerne (som skal være smukke og lækre…;-)) i fællesskab som afslutning på en dejlig dag.

De pågældende teamlærere er meget velkomne til at spørge os til råds om supplerende erfaringer – RGA, BOS, MBJ og SGR.

Hyttetur:

Ligger i september – der kan laves aftale om fagligt indhold med klassens lærere ellers planlægger teamlærerne i samråd med studievejlederen indholdet i en kombination af studieteknikaktiviteter og socialt samvær til at styrke klassesammenholdet.

Turen foregår fra torsdag middag til fredag eftermiddag. Teamlærerne deltager og studievejlederen kan deltage efter behov.

Eleverne betaler 100kr til intro hvoraf de fleste går til mad på denne tur; resten gemmes til fællesaktiviteter senere. Lærerne betaler også og får time/dagpenge.

Skolen står for bus- og hytteleje.

Julefrokost:

Hvert år holdes en fælles julefrokost for alle HF-klasser. BST melder dato ud.

Klassen bestemmer selv, om den vil deltage og har ellers alm. undervisning. Der afholdes en kl-lektion i forbindelse med julefrokosten.

Hver klasse har selv mad med til egen buffet, og klasserne/lærerne kan levere lidt underholdning.

BST ordner service og koordinerer med Fredrik og SBO. En repræsentant for lærerne i 1.hf samarbejder med BST. Der bliver dækket op i Festsalen.

Teamet i hver klasse arrangerer for egen klasse og deltager i arrangementet. Klassens øvrige lærere opfordres til at komme.

Overlevering af SSO:

Lav en aftale med 2.hf klassen i jeres retning, så de kommer og fortæller om processen, INDEN de får deres karakterer. (slutningen af forårssemesteret)