Info om jubilartræf 2023.

Retteskema til da/hi-opg, LSO, SSO, SRO og SRP

Rettearkets funktion
  • Skal synliggøre for lærerne og eleverne, hvad de forventer af elevernes besvarelse
  • Fortælle eleven, hvordan det er gået denne gang
  • Gøre det muligt for eleven at udføre besvarelsen bedre næste gang
  • Bedømme elevens indsats retfærdigt
  • Lærerne vurderer i den givne situation hvordan arket skal udfyldes
Rettearket er gennemgående for de tre opgaver, men læreren kan markere, hvis enkelte elementer ikke indgår i bedømmelsen.
Rettearket findes i FC Blanketter