Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Kultur- og samfundsfagsgruppen og eksamen

Den interne flerfaglige prøve

Eksaminanden eller gruppen af eksaminander (højst tre) trækker en opgave med seks til otte sider ukendte bilag, hvorefter de udarbejder et kortere skriftligt produkt på to til fire sider.
Det skriftlige produkt skal indeholde:
– titel (emnet for det trukne prøvemateriale)
– en flerfaglig problemformulering
– oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
– en behandling af problemstillingerne ud fra:
• det trukne bilagsmateriale
• begreber og viden fra alle tre fag
• egen indsamlet empiri eller relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden selv skal finde
– en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.

Indledning med problemformulering og konklusion skal forfattes i prosa (fuld tekst).

Problemstillingerne skal formuleres med stigende taksonomi og skal skrives i ”pinde” – der bør være delkonklusioner efter hvert hovedafsnit (i prosa).
Produktet udarbejdes efter undervisningen er afsluttet. Der skal bruges minimum 15 timer fordelt over mindst en uge. Eksaminanderne modtager vejledning under udarbejdelsen af produktet som skal afleveres mindst tre dage før prøven afvikles.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Eksaminanden præsenterer sine resultater på ca. seks-otte minutter. Herefter er der en faglig dialog mellem eksaminanden og holdets faglærere og en faglærer fra skolen som ikke har undervist de pågældende eksaminander.