3.g SRP 2018-19

Kasper Holm, webredaktør • 02-07-2018

Studieretningsprojekt (SRP)

 

Medio september udleverer studieretningslæreren (Studieretningsfag på A-niveau) fag-/områdeseddel til eleverne og informerer kort om opgaven. Lærerne i relevante fag giver en faglig orientering, så eleverne kan vælge kvalificeret. Der afholdes en workshop for eleverne, hvor faglærere for relevante fag, som er afsluttet i 2.g, kan konsulteres.

 

Medio oktober afleverer eleverne områdesedlen til studieretningslæreren, som afleverer dem til administrationen. Sedlen skal være underskrevet af elev og faglærer/e. Umiddelbart herefter fordeles vejledere på opgaverne. Det tilstræbes at eleven får sin faglærer, men lærerens arbejdsbyrde tages med i betragtning ved fordelingen, sådan at vejlederen har mulighed for at vejlede den enkelte fyldestgørende. De implicerede lærere får opgavesedlerne og tager kontakt med eleverne for aftale om vejledning til indkredsning af elevens fokus.

 

Ultimo november afleverer vejlederen områdeseddel med opgavetekst til kontoret.

 

To uger før ferien udleveres opgaveteksten klassevist i kantinen, hvorefter eleverne har 2 uger til at udfærdige opgaven.

Opgaven afleveres umiddelbart før juleferien.

 

Opdateret juni 2018/NCH

Nørresundby Gymnasium logo