AT-model for 3g 2018-19

Kasper Holm, webredaktør • 02-07-2018

AT-model 2018-19

Det allersidste AT-forløb på skolen – bortset fra eksamen er organiseret på følgende måde:

Lærerne tildeles opgaven 3g AT-6 af NCH i forbindelse med opgavefordelingen. De tildelte lærere fremgår af den samlede holdoversigt samt den enkeltes lærers årsplan i Lectio. Se også nederst i dette dokument. Lærerne er valgt fra at de repræsenterer en bred vifte af fag og at de i forvejen kender eleverne fra den daglige undervisning.

AT-teamet er ansvarlig for det samlede forløb. For hvert forløb udpeges der en tovholder af NCH, som har ansvaret for at AT-skemaet tilpasses i Lectio og passer for den enkelte klasse, at kravene i AT-læreplanen overholdes og at der laves en beskrivelse af forløbet til brug for elevernes udarbejdelse af studierapporten til allersidst i forløbet.

AT-teamet kommunikerer kort indholdet i deres AT-forløb ud til de øvrige af klassens lærere så de evt. kan inddrage det i anden undervisning i klassen.

Se også hjemmesiden: http://www.nghf.dk/personalehaandbog/introduktion/regler-og-retningslinjer/paedagogikundervisning/paedagogikundervisning-stx/almen-studieforberedelse-solo-progression-link/model/

 

Bemærkning angående afvikling af forløbet i efteråret

Forløb med delvist frit valg af fag. Der vil være tale om den samme opgave for alle og det bliver samme års opgave. Dvs. AT6 for 3g efteråret 2018 er baseret på AT-eksamen 2018 ”Alternativer”.  Den kan findes her: http://elev.birke-gym.dk/files/AT/2018/

 

Tidsplan:

Uge 40:              

Mandag: intro i sidste halvdel af 5. lektion

Onsdag: valg af fag og emne. Alle lærere er til stede i de to første lektioner og i 5. lektion og har aflyst anden undervisningEleverne arbejder her hele dagen. AT-tovholderen har ansvaret for at udfylde skabelonen med elevernes valg af tema, evt. gruppe og de to vejledere inden kl. 16.  De må gerne arbejde i grupper på op til 4.

Eventuelle problemer med mangel på vejledere i bestemte fag løses af ledelsen.

Torsdag og fredag: her arbejder de med synopsis. Der er ingen vejledning torsdag. Fredag skal der være mulighed for vejledning i løbet af dagen. Den enkelte laver selv aftale med sine grupper/enkeltelever.

Uge 41:  

Mandag: Aflevere synopsis kl. 16. Den afleveres digitalt sammen med studierapporten. Ledelsen sørger for at oprette opgaven samt give en instruks om hvorledes de gør det.

Tirsdag: Almindelig skoledag

Onsdag: AAU on demand

Torsdag og fredag: Eleverne evalueres over 2 dage, hvor alle elever kommer op individuelt. AAN laver tidsplan. Dertil kommer at de om fredagen skal aflevere en skriftlig opgave i et på forhånd udmeldt fag. Der vil være tale om en opgave af 4 til 5 timers varighed, som de har tid til at lave henover prøvedagene, da de kun skal op i 24 minutter. Jeg beder 3a EN, 3b En, 3e GR eller LA, 3e MU, 3t SA, 3v SA, 3x MA og 3y MA om at reservere en aflevering pr. 12. oktober kl. 15.00 til dette.

Den enkelte lærer skal være opmærksom på øvrig undervisning onsdag i uge 40, vejledning fredag uge 40 samt evalueringsdagene torsdag og fredag i uge 41.

 Lærere (tovholdere er markeret med gult):

ENE AB
KNO AB
LJE AB
MHO AB
SSV AB
SWI AB
AOL EU
IRO EU
JRJ EU
LNO EU
MKA EU
MVE EU
TDA EU
ESK TV
IJA TV
INA TV
JMU TV
KKA TV
MRA TV
MVI XY
IHE XY
JST XY
JWA XY
KME XY
SHI XY
TPE XY

 

 

Juli 2018

Niels Magnus 


 

 

 

 

Nørresundby Gymnasium logo