Studierapport for AT

Kasper Holm, webredaktør • 02-07-2018

Alle elever skal i forbindelse med AT-eksamen vedlægge deres studierapport for AT.

Den genereres i Lectio, sådan at der, når lærerne har udfyldt et undervisningsforløb for det enkelte AT-forløb, kommer en meddelelse på de deltagende elevers Lectio-forside om, at de skal notere deres individuelle emner/fokus for forløbet. Hvis der har været et fællesemne med fælles opgaveformulering, så noterer eleven blot dette.

Lærerne er behjælpelige med at hjælpe eleverne med dette og med at huske det ved de første forløb.

Studierapporten findes under Studieplan i Lectio.

Nørresundby Gymnasium logo