Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

AP

Almen Sprogforståelse forkortes i daglig tale AP. Det er et fag, som handler om sprog, grammatik, sproghistorie, ordklasser, samtaleanalyse og meget mere. Det går altså kort og godt ud på, at man skal opnå en forståelse for sprog. Faget består af en almendel (dansk og engelsk) og en latindel. Faget findes kun i grundforløbet, og det afsluttes med en eksamen i uge 44.

De tre fag – engelsk, dansk og latin – udgør indholdet i AP. Alt, hvad der undervises i gennem hele grundforløbet i de tre fag, er AP. Til almendelen får eleverne udleveret et kompendium, som bruges både i dansk og engelsk. I latin får eleverne udleveret bogen QVO VADIS. Derudover anvender vi bogen Fra Ord Til Sætning i alle tre fag.

Eksamen er en gruppeeksamen, hvor gruppen trækker én tekst i almendelen og én i latin. Trækningen foregår i starten af uge 43, og gruppen har resten af ugen til at forberede eksamen. Grupperne består som udgangspunkt af tre personer. Det er vigtigt, at alle tre gruppemedlemmer siger noget om både den almene tekst og den latinske tekst til eksamen. Hele eksamen tager 45 min, hvis gruppen består af tre personer (60 min ved fire gruppemedlemmer). Eleverne får individuel karakter, som tæller 0,25.