Info om jubilartræf 2023.

NV forløb.

NV-forløbet er inddelt i to dele, således at eleverne har to forskellige emner – et emne i den første halvdel og et andet emne i den sidste halvdel. Hvert emne varetages af to lærere således man typisk skifter lærere halvvejs.

Ved afslutningen af grundforløbet afvikles prøve i NV. Eleverne eksamineres enkeltvis i rapporterne og er til årsprøve enkeltvis i 20 minutter, der gives ingen forberedelsestid.

Eleverne udarbejder i løbet af forløbet en portfolio som skal være til stede ved prøvens afholdelse. Eksaminationen indledes med elevens fremlæggelse af udvalgte dele af sin portfolio, og former sig derefter som en uddybende samtale mellem eleven og eksaminatorerne. I den uddybende samtale kan øvrige dele af portfolien inddrages. Fremlæggelsen omfatter højst fem minutter af eksaminationstiden.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren tæller med i ens gennemsnit og fremgår af eksamensbeviset.