Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Studierejse. 2g. Rejseregler.

Gennemførelse

Rejsen gennemføres i 2.g og alle elever skal principielt deltage. Hver klasse får ét tilbud om en rejse i 2.g. Der rejser 2 lærere med, og andre lærere kan deltage i forløbet ved at planlægge dele af rejsen. De lektioner, som ikke rejsende lærere afvikler på rejsen, har status som virtuelle lektioner.

Hver klasse afvikler 19 lektioner på en studietur af 5 dages længde. De 6 lektioner er kl-lektioner og derudover afvikler medrejsende lærere minimum 4 lektioner hver i deres fag. De resterende lektioner kan afvikles af ikke-medrejsende lærere der deltager i indholdet eller af de medrejsende lærere.

Hver lærer registrerer tid på rejsen efter særlig SU-aftale gældende på området ( 10 timer pr påbegyndt døgn).

Se også studierejseguiden.

Tidspunkt

Rejseugen lægges i uge 10 for 2g i skoleåret 2019/20. Klasser startet i august 2019 rejser i uge 41 i skoleåret 2020/21.

Planlægning

Rejsen forberedes i 1.g, sådan at klasselæreren senest 1.februar (1.g) kan orientere BST om rejselærere og – mål i 2.g til brug ved time-/fagfordelingen (for nuværende 1.g-klasser skal orienteringen ske senest 1. september 2020). Rejsen tones efter studieretningen, hvor det er muligt. Hvis der i en klasse ikke kan findes rejselærere, orienteres BST hurtigst muligt. Man kan søge BSTom lov til at inddrage en lærer der kan få klassen i 2.g. Dette ønske vil blive tilgodeset hvis time/fagfordelingen gør det muligt. Når BST har sikret sig at alle har rejselærere, kan man bestille rejse, men husk at klassen skal høres og med underskrift bekræfte deres deltagelse i turen (for elever under 18 kræves forældres eller værges underskrift), inden tilbuddet endelig accepteres (blanket hertil findes i ‘Blanketter’ i FC).

Senest 1. februar (2.g) afleveres overordnet beskrivelse af rejsens indhold med specifikation af lektionsfordelingen, samt blanketterne der bekræfter at eleverne kender skolens rejseregler til BST

Inden afrejse afleveres kontaktinformation samt program for rejsen til kontoret.

For elever som ikke er EU-borgere udfyldes blanketten “Skolerejser inden for EU”, som i god tid skal attesteres af Udlændinge Styrelsen. Denne blanket gælder både som visum og tilbagerejsetilladelse. Hvis eleven ikke har udenlandsk pas, kan blanketten med påførelse af billede også gælde som pas. Blanketten kan afhentes på kontoret. Vær opmærksom på særlige regler ved rejse til Storbritannien.

Man kan afhente et dokument, som dokumenterer at rejsen er en skolerejse til brug ved museumsbesøg etc, på kontoret, hvor lærere også skal afhente forsikringskort.

Efter rejsen afleveres regnskab for rejsen inkl. bilag samt særskilt regnskab for billetpengene (jf. nedenfor) inkl. bilag til kontoret. Skemaer til begge dele findes i ’Blanketter’ i FC.

Pris

Ophold + transport fra NGHF til hotel må koste max 3200,-kr (kost og lokaltransport ligger uden for beløbsgrænsen). Der kan søges støtte ved Rejsefonden. Beløbet kan suppleres med alternative finansieringskilder. Det tilbud eleverne får skal inkludere lokaltransport, så eleverne ved hvad rejsen koster inden de melder sig til.

Billettilskuddet til entreer og lign. er 200,-kr pr elev. Dette beløb bruges til entre, foredrag og lign. samt til transport til særlige dele af programmet; dvs. fx en bus til et mål uden for en storby eller en guidet rundtur. Udgifter uden for disse rammer skal forlods godkendes af BST.

Dispensation

Rektor kan dispensere for reglerne; for eksempel ved særlige forsøg eller udviklingsprojekter.