Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Studierejse. 3g. Rejseregler

I 3.g er det muligt at foretage én ekskursion i form af en forlænget weekend (4 dg: to-fr-lø-sø/fr-lø-sø-ma/lø-sø-ma-ti), som afvikles i slutningen af januar.

Studieretningssprogene (SP,FR, TY, GR/LA) kan planlægge så 2. og 3.g rejser sammen hvert andet år. Disse rejser må også ligge i januar for ikke at berøre 2.g-rejsen.

Gennemførelse

Rejsen kan forgå på hele stamklasser. Rejsen er ikke et tilbud, alle klasser får, men kan tilbydes, hvis en lærer og et hold har ønske herom. Dette konfereres med studieretningens øvrige lærere, inden klassen får tilbudet, for at undgå konkurrence. På blandede studieretninger gives der mulighed for at rejse i de forskellige studieretningsfag repræsenteret i klassen.

Der afvikles som hovedregel 7 lektioner på turen hvoraf minimum 6 skal være i medrejsende fag.

Der er 1-2 medrejsende lærere.

Hver lærer registrerer tid på rejsen efter særlig SU-aftale gældende på området (10 timer pr påbegyndt døgn).

Tidspunkt

Rejsens skal ligge indenfor de ovennævnte tidsrum. Det påhviler det/de rejsende fags lærer/e at bytte lektioner, så de 2 dages fællesfagslektioner, som rejsen tager fra skema (1×4+1×3 lektioner), dækkes. Her ses altså bort fra lektioner i elevernes valgfag.

Planlægning

Rejsen skal indgå i pensum og godkendes af studieinspektor/rektor mindst 2 mdr inden rejsens afvikling. Samtidigt sikres ved hemmelig tilkendegivelse , at alle elever har råd til at deltage. Dette sker for at undgå, at nogen presses til at sige ja til tilbuddet. Hvis der er tilslutning, bekræfter alle elever deres deltagelse med underskrift ( for elever under 18 kræves forældres eller værges underskrift).

Pris

Prisen må max være 1500,-kr pr elev, og der kan søges støtte ved Rejsefonden. Beløbet kan suppleres med alternative finansieringskilder.

Billettilskuddet til entreer og lign er 100,-kr pr elev.

Dispensation

Rektor kan dispensere for reglerne; for eksempel ved særlige forsøg eller udviklingsprojekter.