Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Åremålsansættelser. SU-aftale

Udgangspunkt: På et gymnasium er der ret få og samtidig eftertragtede stillinger som kan søges efter interne opslag. Derfor er det i både skolens interesse og medarbejdernes interesse at disse stillinger jævnligt slås op så der bliver flere muligheder for at søge dem og større mulighed for fornyelse. Det drejer sig om:

  • Studievejleder
  • Kursusleder
  • Studieretningsleder

Derfor skal disse stillinger besættes for treårige perioder, dog med mulighed for forlængelse uden opslag når den første treårs periode er gået. Hvervet som studieretningsleder er dog fireårigt. Efter anden periode skal stillingen altid slås op, og den der hidtil har haft stillingen, må søge på lige fod med andre.

Juli 2018