Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Bedømmelsesudvalg. SU-aftale

Ved besættelse af lærerstillinger medvirker TR ved ansættelsessamtalen efter forudgående gennemgang af ansøgernes papirer. Foruden rektor medvirker normalt vicerektor/en uddannelsesleder. Kompetencen til at ansætte ligger hos rektor efter bestyrelsens bemyndigelse. Ved besættelse af øvrige stillinger sørger rektor for, at mindst en fagkyndig medarbejder med tilknytning til den nye medarbejders arbejdsområde deltager. Kompetencen til at ansætte ligger hos rektor efter bestyrelsens bemyndigelse.

Vedtaget på SU-møde
den 11. oktober 2006