Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Facebook m.m.

Hvis man optræder i hel- eller halvoffentlige rum på Facebook og andre moderne medier, skal man som medarbejder tænke sig godt om.

Oplysninger og vurderinger som er tænkt og skrevet til en mindre kreds, kan komme ud til mange; det kan især ske hvis man har mange “venner” i disse fora, hvoraf nogle måske tilmed er elever eller forældre. Endelig skal man også huske på at det som regel er nemt og hurtigt at videresende og dele oplysninger i disse fora. Derfor har man ingen kontrol over hvor ens bidrag ender henne.

Så skal man være opmærksom på at de vurderinger og synspunkter man fremsætter, kan få indflydelse på ens arbejde. Elever kan på den måde få mere private oplysninger om medarbejdere som ikke gavner en medarbejder i f.eks. lærerrollen eller som leder, eller der kan fremsættes synspunkter om elever eller grupper af elever som kan virke uprofessionelle; f.eks. et mere spontant udbrud over en elevpræstation eller elevers adfærd.

Skolens ledelse ønsker ikke at forbyde medarbejdere at have bestemte “venner” i disse fora.

Men SU anbefaler alle medarbejdere enten ikke at have elever og forældre som “venner” eller at skrive med særlig omtanke hvis de har elever og forældre som “venner”, så de undgår at udstille deres privatliv eller give udtryk for holdninger og synspunkter som ikke er tiltænkt et større kreds af læsere og billedbetragtere.