Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Faggruppesekretærer. Jobbeskrivelse

Faggruppesekretæren vælges af faggruppen for to år af gangen. Valget foretages af den nuværende faggruppesekretær på forårets faggruppemøde senest den 1. april i de lige år. Efter valget orienterer den nye faggruppesekretær rektor herom. Hvis faggruppen ikke kan vælge faggruppesekretær, vælges denne af rektor.

Det er faggruppesekretærens opgave:

 • at indkalde til faggruppemøde i både foråret og efteråret, samt fornødne ekstra møder. Mødeindkaldelsen sendes til den ansvarlige uddannelsesleder jf. oversigt nederst på siden
 • at lave dagsorden til faggruppemøderne. Dagsordenen skal have både praktiske og pædagogiske emner. Pædagogiske emner kan være eksemplariske undervisningsforløb, hvordan elevernes skriftlige arbejde kommenteres, gode eksperimenter, forslag til ekskursioner, kurser mm. De pædagogiske emner kan tage udgangspunkt i et oplæg fra en fagkollega.
 • at være mødeleder og skrive beslutningsreferat ink. fremmødte kollegaer. Beslutningsreferatet sendes til rektor og den ansvarlige uddannelsesleder jf. oversigt nederst på siden.
 • at være bindeled mellem faggruppen og ledelsen, andre faggrupper, andre udvalg. Herunder fordeling af post til faggruppen.
 • at være koordinator for ønsker til PRAK og boginspektor.
 • at holde fornødent tilsyn med fagdepot og bogkælder herunder holde fagdepotet ajour med bøger, dvd’er mm.
 •  at sørge for at faggruppen drøfter hvorledes læreplanerne hensigtsmæssig opfyldes.
 •  at profilere faget ved fx at komme med inputs til skolens hjemmeside og fagets egne hjemmesider, opfordre til aktiviteter uden for skolen, elevaktiviteter på skolen (i nogle tilfælde kan der hentes hjælp fra “kulturministreriet”), koordinere faggruppens indlæg ved valgfagsorientering.
 • at opfordre til vidensdeling på skolens konference system herunder lave en fornuftig katalogstruktur.
 • at introducere nye kollegaer for faggruppens bøger, samling mm. samt fagkollegaer (fx. spiser faggruppen frokost sammen i et spisefrikvarter)
 • at opfordre fagkollega til at opdatere fagets hjemmeside. Dette aftales på forhånd mellem fagkollega og NCH.