Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Ferieafvikling og afspadsering. Kontorpersonalet

De 5 ugers ferie afvikles således:

3 uger afvikles i skolens sommerferie.

1 uge afvikles i skolens efterårsferie.

1 uge afvikles i skolens vinterferie.

Det tilstræbes, at sekretariatet afspadserer i skolens øvrige ferielukninger, hvis ikke feriefridage benyttes.

LRO, August 2015