Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Feriefridage. Omsorgsdage. Sammenhængende. SU-aftale

I overensstemmelse med sædvane anses skemafri dage for arbejdsdage, når feriefridage og/eller omsorgsdage anvendes samlet.

Vedtaget på SU-møde
den 13. december 2006

December 2009