Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Fridage/tjenestefrihed. SU-aftale