Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Frihed til faglige foreninger

Aftale om frihed til læreres arbejde i de faglige foreninger på Nørresundby Gymnasium og HF
SU
Den 21. september 2010
Indhold
1 Baggrund
2 Frihed til arbejde
3 Ikrafttræden

Denne aftale handler om at lærere der er valgt til officielle poster i fagenes foreninger, kan få frihed til dette arbejde i nærmere bestemt omfang.

1 Baggrund
En væsentlig del af gymnasieskolens faglige udvikling varetages af de faglige foreninger, ofte i samarbejde med UVM og skoleledelserne. Et af skolens mål er:
”Skolens gode ry som et sted, hvor der foregår meget spændende fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde, skal udbygges.”
På den baggrund ønsker skolen at støtte læreres mulighed for at medvirke i arbejdet i de faglige foreninger.

2 Frihed til arbejdet
Hvert semester kan en lærer der er valgt til en officiel post i en faglig forening, få fri i rimeligt omfang til ulønnede møder eller konferencer når rektor skønner det kan forenes med skolens øvrige opgaver. Fridagen kan normalt ikke lægges i rejseugen eller eksamensperioden. Læreren skal ikke opsamle sin undervisning, og der ydes vikar til at dække lærerens lektioner den pågældende dag.

3 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft 1. oktober 2010 og kan opsiges skriftligt af begge parter med tre måneders varsel. Samtidig bortfalder andre aftaler på området.