Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Netikette. SU-aftale

Netikette er regler og retningslinjer for den bedste brug af e-mail og FirstClass.

Brugen af vores konferencer, herunder også tonen, er ikke altid optimal. Derfor har vi nedskrevet nogle gode råd om netikette og beskrevet pligterne for alle på skolen.

Man er forpligtet til at læse: 1) personlig mailbox, 2) Fra ledelsen til medarbejdere (gælder kun medarbejdere)/Fra kontoret til elever (gælder kun elever), 3) konferencer i forbindelse med ens hold/fag/udvalgsposter og 4) for medarbejdere også Ugejournalen.

 • Check din mailbox og obligatoriske konferencer dagligt på skoledage. I ferier og weekender skal man kunne holde fri.
 • Du er ikke anonym: Husk at andre brugere i FirstClass har gode muligheder for at se, hvem der har oprettet meddelelser, hvem der har læst dem, og hvem der har videresendt dem til hvem.
 • Overvej om en mail er nødvendig, og om kommunikationen lige så godt kunne klares mundtligt.
 • Svar altid på en mail om end bare kort, så afsenderen ved, at du har modtaget den. Man kan dog ikke forvente svar, førend der er gået 24 timer mellem arbejdsdage.
 • Skriv enkelt og overskueligt, så dit indlæg er nemt at læse. Skriv ikke med STORE BOGSTAVER, det bryder læserytmen og kan betragtes som råben. Undgå jargon og plat sprog.
 • Vær opmærksom på, at ironi kan være vanskelig at opfatte og let misforstås. Brug evt. “emotika” ;-) for at angive tonen.
 • Utilfredshed kan nemt virke overvældende, når det er på mail. Overvej en ekstra gang, før du afsender mail med kritik og irettesættelser. Skriv og læs kun med roligt sind.
 • Det letter læsningen, hvis der ikke er for mange distraherende stavefejl. En stavekontrol kan fange de værste slåfejl.
 • Skriv altid “emne” eller “subject”, så modtageren kan se, hvad mailen indeholder.
 • Tænk dig om, når du bruger svar-funktionerne. Hvis du svarer på noget, der er sendt til mange, kan dit svar komme ud til alle disse, uden du lægger mærke til det. Vælg mellem de forskellige muligheder i “Reply-funktionen”. Alle bør som normalindstilling have Reply Sender.
 • Skriv til den rigtige f.eks. et medlem af ledelsen, et udvalg eller en klasse, så din henvendelse ikke ligger uden mulighed for det svar, du ønsker, og til besvær for andre.
 • Vær forsigtig med at videresende andres e-mail og indlæg, og spørg dem, hvis du er i tvivl.
 • Afsend ikke ukritisk store vedhæftede filer. Advar altid modtagere om vedhæftede filer og om format og størrelse.
 • Brug autosvar, hvis du er væk i længere tid.

Vedtaget på SU-møde
den 13. december 2006

December 2009