Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Nøglereglement

  1. Udleverede nøgler og nøglekort skal omgåes med stor ansvarlighed og kan således ikke overdrages til andre eller lånes ud.
  2. Nøgler må ikke fralægges eller efterlades i låse i klasselokaler eller depoter o.l. steder, hvor man ellers færdes på skolen, og det anbefales, at nøgler bæres fastgjort til beklædning eller taske.
  3. Nøglekort og kode skal opbevares særskilt.
  4. Eventuelt tab af nøgler og/eller nøglekort skal straks meddeles på skolens kontor.

December 2009