Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Omsorgsdage. Regler

Ønsket om omsorgsdage bør fremsættes tidligst muligt.

Omsorgsdage kan afvikles som hele og halve dage.

En omsorgsdag kan ikke fortolkes som et omsorgsdøgn

For alle gælder det, at der er tale om en halv omsorgsdag, hvis det planlagte arbejde den pågældende dag omfatter 3,7 arbejdsmarkedstime eller mindre.

Samtlige ansatte, som har ret til omsorgsdage, skal udfylde et skema, som skal attesteres af rektor. Skemaet findes i konferencen “Blanketter”.

Regler for omsorgsdage
– 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år (i alt 16 dage). Ret til omsorgsfravær omfatter biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden.

– Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang.
– Der er mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det næstfølgende kalenderår.

Vedtaget på SU-møde
den 9. november 2005