Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Orlov. SU-aftale

Hel eller delvis orlov (nedsat tid) for lærere skal søges skriftligt, normalt senest 1. april. Andre personalegrupper kan søge hele året. Man søger for et år ad gangen, og normalt kan man kun forvente at få ét års orlov på fuld tid. Delvis orlov kan bevilges hvert år i flere år, hvis det er foreneligt med skolens interesser. Der bevilges normalt ikke orlov, hvis ansøgeren har fået en fast stilling inden for vedkommendes ansættelsesområde. Efter man har søgt og fået bevilget hel eller delvis orlov, har man ikke krav på efterfølgende at få flere timer i det skoleår, der er søgt orlov i.

Vedtaget på SU-møde
den 11. oktober 2006

December 2009