Info om jubilartræf 2023.

Personalegoder og repræsentation

Vejledning for omfanget af personalegoder og repræsentation
Bestyrelsen/SHI
19. december 2016
Indhold
Baggrund
Forplejning

 • Til daglig
 • Møder
 • Personalearrangementer
 • Eksamen,pædagogikumsbesøg og øvrige gæster
 • Jule- og sommerfrokost
 • Bestyrelsesmiddag


Gaver

 • Jubilæer og fratrædelse
 • Runde fødselsdage
 • Julegaver
 • Særlige lejligheder


Begravelser

Repræsentation

 • Gæster

Baggrund
Den 14. februar 2016 udsendte UVM vejledende retningslinjer for gaver, repræsentation og
personaleforplejning. På revisors råd har skolen lavet denne vejledning som d. 7.11.2016
blev godkendt af bestyrelsen, og som på mødet d. 15.12.2016 k tilføjet afsnittet om
afskedsgaver. Alle priser er uden moms.

Forplejning
Til daglig
På lærerværelset er der kae og te og en automat med varme drikke, og der sættes en bakke med frugt frem hver dag.

Møder
Ved møder efter kl. 15 serveres der kaffe og te med en bolle eller et stykke kage.

Personalearrangementer
Ved pædagogiske dage eller personalearrangementer serveres der som regel en enkel frokost leveret af skolens kantine til ca. 50 kr.; hertil en vand. Der kan også om formiddagen og om eftermiddagen blive serveret kaffe og te med en bolle eller et stykke kage til.
Ved enkelte lejligheder inviterer en leder en gruppe medarbejdere hjem. Her betaler skolen udgifter til mad og drikkevarer, højst ca. 150 kr. per kuvert.

Eksamen, pædagogikumsbesøg og øvrige gæster
Ved disse lejligheder er de medarbejdere der eksaminerer, deltager i møderne om pædagogikumkandidaten eller i øvrigt står for arrangementet værter for gæsterne og spiser frokost med dem. Der kan også om formiddagen og om eftermiddagen blive serveret kaffe og te med en bolle eller et stykke kage til.

Jule- og sommerfrokost
En gruppe af medarbejdere sammensætter et arrangement i samarbejde med driftschefen.
Maden koster ca. 150 kr. per kuvert. Hertil kommer til hver medarbejder to øl eller en halv flaske vin og nogle vand.

Bestyrelsesmiddag
Ved årets afslutning spiser bestyrelsen en middag ude i byen til ca. 500 kr./kuvert. Baggrunden for at denne middag er god, er at bestyrelsesmedlemmer enten får et beskedent honorar eller ingenting.

Gaver
Jubilæer og fratrædelse
Ud over et gratiale efter statens regler får jubilarer en gave til ca. 500 kr. inklusiv en
gravering af genstanden med medarbejderens initialer og årstal, og der holdes en samlet
reception for jubilarer i august hvor kantinen serverer kage, vin, øl, vand, kaffe og te.
Når en medarbejder går på pension, får medarbejderen en afskedsgave, ca. 1.000 kr.

Runde fødselsdage
Når man fylder rundt (dvs. et multiplum af 10), får man en flaske Barolo af skolen, ca. 250 kr.

Julegaver
Hver medarbejder får en gave, typisk to flasker rødvin til i alt ca. 150 kr.

Særlige lejligheder
Når en medarbejder har gjort noget særligt, f.eks. taget en eksamination eller en censur
uden varsel, får medarbejderen som regel en flaske vin som en erkendtlighed, ca. 50 kr.

Begravelser
Ved medarbejderes eller elevers begravelse sender skolen en bårebuket eller en krans.

Repræsentation
Gæster
Udenlandske gæster og værter får som regel en gave der er karakteristisk for Aalborg eller
Danmark, f.eks. en flaske Rød Aalborg eller et stykke dansk design, prisleje mellem 100 og 300 kr. Gæster kan også blive inviteret ud på en restaurant eller hjem til en privat middag. Restaurantregningen er højst ca. 400 kr., ved den private middag betaler skolen mad og drikkevarer til højst 200 kr. per kuvert.
   Medarbejdere kan efter godkendelse hos rektor ligesom rektor selv påtage sig særlige repræsentative opgaver, især på rejser. Beløbene skal være rimelige, f.eks. en almindelig middag eller en øl/drink. Rektor godkender disse udgifter for medarbejdere, og bestyrelsesformanden godkender rektors udgifter af denne type.