Se hvilke arrangementer vi har aflyst

Procedure for Opgavefordeling

Fordelingen af arbejdsopgaver i enhver organisation skal sikre at opgaverne løses så godt som muligt og så effektivt som muligt. Derfor er det vores opgave at fordele opgaverne, så eleverne får det størst mulige udbytte i bred forstand af deres skolegang.
Opgavefordelingen skal give hver lærer arbejdsopgaver der svarer til lærerens arbejdstid, og som udnytter lærerens kompetencer. Medarbejder og ledelse skal i dialog og med justeringer sørge for at opgaverne løses inden for normtiden. Ligesom tidligere vil der være både spændende og mindre spændende opgaver der skal løses, og det er også et mål at alle får noget de synes er sjovt, og at det ikke så sjove deles.

Læs hele SU-aftalen om Procedure for Opgavefordeling