Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Seniorpolitik

Nørresundby Gymnasium og HFs seniorpolitik (gældende medarbejdere over 55 år)

Sekretær- og pedelgruppen

Skolens ledelse er imødekommende over for seniorers ønske om nedsat arbejdstid og vil være fleksibel med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden samt overveje, om der er mulighed for indbetaling af fuldt pensionsbidrag.

Ledelsen er opmærksom på at bruge seniorers erfaringer.

Lærerne

Skolens ledelse er imødekommende over for seniorers ønske om fritagelse fra visse jobfunktioner, f.eks. udvekslings- og studierejser, hytteture og festvagter.

Skolens ledelse imødekommer, når det er muligt, seniorers ønske om nedsat arbejdstid. I tilknytning hertil er ledelsen fleksibel med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden for seniorer.

I forbindelse med aldersmæssig nedslidning af lærere i særlige fag vil ledelsen se positivt på ansøgning om orlov til videreuddannelse.

Ledelsen er opmærksom på at bruge seniorers erfaringer.

Vedtaget den 25. marts 1999 af Samarbejdsudvalget.