Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Skemalægning, Princip for. SU-aftale

Det tilstræbes, at alle lærere der har mere end 300 timer i rettereduktion, får én ugentlig skemafri dag, og det tilstræbes, at ingen fuldtidsansat får mere end én. Som i alle andre sammenhænge går hensynet til elevernes skema forud.

Peter Rugholm

Vedtaget på SU-møde den 14. november 2001.