Støtte og hjælpe til kolleger på NGHF. Samlet

I nedenstående findes en liste over de muligheder for støtte der er på NGHF. Nogle er møntet mest på den pædagogiske gerning, andre på samarbejde og igen andre på den enkelte kollegas trivsel. Den enkelte kollega må evt. i samråd med ledelsen eller tillidsrepræsentanten vurdere, hvilken støtte er passende i situationen.

 

Samtale med rektor/ledelsen

Det er altid en god ide at tage en samtale med rektor eller en anden i ledelsen, hvis man mister glæden ved at gå på arbejde af en eller anden grund. Rektor/ledelsen vil i den forbindelse hjælpe med at vurdere, hvilke tiltag, der vil have størst effekt. Der vil her også blive set på kollegaens arbejdsbelastning generelt.

Samtale med tillidsrepræsentanten

Man kan også vælge at tale med tillidsrepræsentanten, som evt. kan hjælpe med at fremlægge ens sag for ledelsen eller hjælpe med at vurdere, hvor meget behov for støtte, der er.

Samtale med arbejdsmiljørepræsentanterne

Arbejdsmiljørepræsentanterne står altid til rådighed for en samtale og kan hjælpe med at vurdere, hvor meget behov for støtte, der er. Hvis det er en sag, der skal fremlægges for ledelsen, vil de henvise til tillidsrepræsentanten. De tager også meget gerne uformelle samtaler og har i lighed med tillidsrepræsentanten tavshedspligt.

 

Som ny kollega

Vi har en procedure for modtagelse af nye kolleger, som indebærer en mentor og møder med diverse relevante personer. Der gives også tid til opstart i opgavefordelingen. Se uddybbende her.

Se iøvrigt pjecen til nye kolleger her

Pædagogiske udfordringer og supervision

Alle kolleger – uanset erfaring – kan komme i en situation, hvor man har et ønske om et råd eller en anden synsvinkel for at finde en løsning på en given situation eller for at udvikle sig.

Skolen giver derfor mulighed for at en kollega kan henvende sig til BST med ønske om supervision fra en kollega for at arbejde med et eller to konkrete fokuspunkter. Kollegaen aftaler sammen med BST, hvem der skal supervisere. Supervision er typisk af en varighed på 3-5 lektioner.

Udviklende samtale

Skolen holder medarbejderudviklingssamtale hver andet år, hvor hver kollega taler med en ledelsesrepræsentant. Derudover har hver kollega mulighed for at ønske en yderligere samtale i det mellemliggende år.

Skolen tilbyder, at man kan tage en Fokusprofil fra Garuda og efterfølgende have en samtale med en af de nedenfor nævnte personer om denne. Profilen kan bruges som udgangspunkt for en samtale om ens lærerpersonlighed, tilgang til arbejde mm, og fordrer refleksion over dette. Resultatet af profilen vil blive lagt i kollegaens P-mappe. Man kan høre mere om tilbuddet ved at kontakte de nedenstående personer.
Tilbuddet kan også benyttes af teams.
Tilbuddet varetages af MBJ, SVE, LRO, AAN, BST og SHI.

Der er også hos de ovenstående og hos BAN mulighed for en coachsamtale. Man definerer selv fokus for denne samtale, som kan være både professionelt og mere personligt. Der er her ikke tale om psykolog -eller terapeutarbejde, men udvilkling. Hvis coachen vurderer, der er behov for anden støtte, skal denne opfordre kollegaen om at søge anden støtte – se Trivsel nedenfor.

Teamsamarbejde

Hvis man gerne vil udvikle sit teamsamarbejde i et team, har man mulighed for at ønske en samtale med AAN, LWA, AHO, VCR og BST, som alle er teamvejledere. Disse vil kunne tilbyde forskellige øvelser til at afdække teammedlemmers kompetencer og teamets forcer og udfordringer.

 

Støttekolleger

Ledelsen har fundet frem til en gruppe kolleger som andre kolleger gerne må ringe til hvis de har behov for en kollegial samtale. Det kan f.eks. være i den situation, hvor man har svært ved at overskue sit arbejde eller af andre grunde er ved at miste modet i forhold til sit arbejde.
Det er ikke meningen, at disse kolleger skal påtage sig en terapeutisk opgave. De kan lytte og bidrage med den opmuntring og afklaring, det tit giver at få talt med et andet menneske, fordi man i løbet af samtalen formulerer sig selv til større klarhed, og fordi man får et andet menneskes råd, forslag til løsning eller perspektiv på problemerne.
Hvis støttekollegaen skønner, at kollegaen har brug for mere hjælp, f.eks. egentlig professionel hjælp, vil støttekollegaen råde kollegaen til at kontakte f.eks. ledelsen, sin læge eller GL’s psykologtilbud.
Rektor og prorektor står også på listen for at tydeliggøre at ledelsen altid kan kontaktes i disse situationer.

Støttekollegerne er: ANL, KEL, MBJ, SGR og SHI

 

Juni 2017

BST