Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Støttekolleger

Ledelsen har fundet frem til en gruppe kolleger som andre kolleger gerne må ringe til hvis de har behov for en kollegial samtale. Det kan f.eks. være i den situation hvor man har svært ved at overskue sit arbejde eller af andre grunde er ved at miste modet i forhold til sit arbejde.
Det er ikke meningen at disse kolleger skal påtage sig en terapeutisk opgave. De kan lytte og bidrage med den opmuntring og afklaring det tit giver at få talt med et andet menneske fordi man i løbet af samtalen formulerer sig selv til større klarhed, og fordi man får et andet menneskes råd, forslag til løsning eller perspektiv på problemerne.
Hvis støttekollegaen skønner at kollegaen har brug for mere hjælp, f.eks. egentlig professionel hjælp, vil støttekollegaen råde kollegaen til at kontakte f.eks. ledelsen, sin læge, psykolog Carl Åge Okkels, som skolen har en aftale med, eller GL’s psykologtilbud.
Rektor og prorektor står også på listen for at tydeliggøre at ledelsen altid kan kontaktes i disse situationer. Jeg vil gerne takke de kolleger der har sagt ja til at være støttekolleger.

Støttekollegerne er: ANL, KEL, MBJ, SGR og SHI

Juni 2012

red. Maj 2017