Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Udviklende læreraktiviteter 2018-19 (Supervision)

Udviklende læreraktiviteter på NGHF

 

På NGHF har vi besluttet at gennemføre nedenstående model for udviklende læreraktiviteter.

Uddannelse i supervision

Disse kolleger er uddannet supervisorer af Helle Alrø: ENE, HTV, JJE, KME, KEL, LWA, LNO, MBJ, MKA, PBO, PMY, SGR, SWE, TDJ og VCR.

Disse supervisorer forpligter sig på at stille sig til rådighed som facilitatorer for de lærere, der vælger at deltage i supervision jf. nedenstående model pkt. 1.3.

Kollegial udvikling af undervisning

Hver lærer forpligter sig på at deltage i én aktivitet fra nedenstående model hvert skoleår, og lærerens refleksioner skal efterfølgende medtages til MUS med henblik på at opsamle erfaringer.

    1. Observation: En lærer observerer en anden lærers undervisning og reflekterer over det, han/hun har set. Fokuspunkt er – hvis ikke andet er aftalt – “Hvordan kan denne lektion inspirere min egen undervisning?”
    2. Konsultation: En lærer beder en kollega, som man anser for at være i stand til at give råd, om vejledning. Man skal have et fokus, og man skal efterfølgende reflektere over værdien af rådene. Denne refleksion kan foregå både alene eller sammen med kollegaen.
    3. Supervision: En lærer beder en kollega om hjælp til at reflektere over et emne. Inden forløbet afklares, om supervisionen er med eller uden observation, og det afgrænses klart, hvad emnet/fokus for supervisionen er.

Hvis man vælger pkt. c skal en af de uddannede supervisorer deltage i supervisionssamtalen – enten som supervisor eller som observant og vejleder i samtaleteknikken.

Man har opfyldt kravene, hvis man har superviseret en anden.

  1. I skolens handlingsplan er det et mål at forankre supervision i arbejdet med klasseledelse og en del af supervisionen skal derfor være at observere hvordan lektionen startes og afsluttes.
  1. Erfaringerne fra deltagelse i kollegial udvikling er altid en del af en MUS. Se i øvrigt nedenfor

Mulighed for ledelsessupervision

I forbindelse med MUS eller opgavesamtaler er der mulighed for at ønske, at den, man skal have samtalen med, observerer ens undervisning inden da. Læreren beslutter emne/fokus for observationen, og lederen og læreren beslutter rammerne for den superviserende samtale, inden processen indledes. Man følger op ved at diskutere/sparre med hinanden på MUS.

Der skelnes her klart mellem en udviklende/superviserende samtale og en ledelsessamtale. Den førstnævnte, som er det der er beskrevet i første del af ovenstående afsnit, foregår på lærerens initiativ og med lærerens besluttede fokus, mens ledelsessamtalen er på lederens initiativ. Sidstnævnte er ikke en del af dette udviklingsprojekt.

Denne model er gældende for skoleåret 2018-19.

Redigeret af BST

Hørt i SU aug 2017, ændring besluttet i Bestyrelsen juni 2018