Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Tidsregistrering. SU-aftale

SU-aftale om tidsregistrering
Kim Elstrm og Sren Hindsholm
1. januar 2016
Indhold
1 Baggrund
2 Indhold

1 Baggrund
Hensigten med tidsregistreringsystemet er løbende at registrere arbejdstiden så ledelsen kan støtte medarbejdere der arbejder for meget, periodevis eller over hele året, og så opgavefordelingen bliver rimelig.

2 Indhold
  1.  Arbejdstiden omfatter alle opgaver som en lærer udfører i forbindelse med undervisning og vejledning af elever, eller som læreren er pålagt af ledelsen, og den opgøres per kalenderår.
  2. Læreren har lov til at udføre opgaver uden for skolen hvis opgavernes karakter tillader det.
  3. 3. Hvis læreren arbejder på skolen før og efter middagspausen, og hvis læreren er på skolen og står til rådighed for den i middagspausen, regnes middagspausen med som en halv time.
  4. Man skal hver dag skriftligt notere i et selvvalgt system eller i skolens system hvor mange timer man har arbejdet den dag. Mindste enhed er kvarte timer. Hvis man dagligt bruger sit eget system, skal man hver fredag i det system skolen stiller til rådighed, notere arbejdstiden for hver dag. Sygedage, barsel, omsorgsdage, særlige feriedage og afspadsering (efter aftale med ledelsen) markeres specielt og tæller med som 7,4 time * ansættelsesbrøken. Man kan ikke uden aftale med ledelsen notere arbejdstid i de fem ugers sommerferie.
  5. Læreren, TR og ledelsen har adgang til at læse lærerens registreringer.
  6. I løbet af normperioden skal der være løbende samtaler mellem medarbejder og ledelse om arbejdet, opgaver og tidsforbrug, ca. to samtaler per semester.
  7. Hvis man er i tvivl om hvad man skal registrere, skal man kontakte ledelsen.