Timer for studieture. SU-aftale

Aftale om timer for studieture
Kim Elstrøm og Sren Hindsholm
27. juni 2013
Indhold
1 Indledning
2 Endagsture
3 Flerdagsture

1 Indledning
På studieturene løser lærerne en række opgaver: Ud over de faglige og pædagogiske opgaver på turen, som lærerne leder og afvikler, leder lærerne rejsen, og de står også til rådighed for eleverne hvis de skal have hjælp uden for selve programmet. Endelig bidrager lærernes deltagelse i andre aktiviteter også til at opfylde nogle af de sociale formål med turene.
   Med denne aftale er alle disse opgaver aflønnet.

2 Endagsture
Endagsture er ture uden overnatning.
   De deltagende lærere registrerer den forbrugte tid og noterer den i skolens system til tidsregistrering.

3 Flerdagsture
En flerdagstur er en tur med overnatning.
   De deltagende lærere registrerer 10 timer i skolens system til tidsregistrering for hver 24 timer plus 10 timer for en rest ud over 24 timer.