Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Timer for studieture. SU-aftale