Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Tjenesterejser. Gældende satser. SU-aftale

Tjenesterejseaftalen har siden 1. august 2000 fastholdt to muligheder for afregning:

      1. Rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. Herudover ydes der til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet og lignende en procentgodt-gørelse pr. døgn, der fremgår af det til enhver tid gældende satsregulenringscirkulære.
      2. Udbetaling af time-dagpenge i overensstemmelse med gældende tjenesterejseaftale.

 

Hvis man er på tjenesterejse under 24 timer, kan man få betalt dokumenterede rimelige udgifter til forplejning – dog højst svarende til antal timer x 1/24 døgntakst.

 

På oplæg fra Internationaliseringsgruppen besluttede SU sig for ordning 2. Begrundelsen er stadig, at ordning 1 giver administration af et utal af forskellige bilag i forskellige valutaer. Hertil kommer, at man også på rejser spiser sammen med kolleger/elever og derfor får én regning, som så skal kopieres og specificeres. Hvem skal pr. gang vurdere, hvad der er “rimelige” udgifter?

 

Vedtaget i samarbejdsudvalget den 4. okt. 2004