Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Varslinger vedr. lærerkollegiet. SU-aftale

Planlagte aktiviteter fremgår af semesterplanen som den kendes. Semesterplanen for efterårssemestret offentliggøres senest 10 dage efter skoleårets begyndelse. Semesterplanen for foråret offentliggøres før juleferien. Semesterplanen kan ændres, og nye aktiviteter kan tilføjes med en varsel på 1 uge. Ved større ændringer bør der normalt ikke være kortere varsel end 3 uger.

Ved varsling af ændringer i den enkelte lærers mødeplan skal der være en naturlig sammenhæng med opgavens omfang. Ændringer i lærerens mødeplan varsles med 1 uge, ved større ændringer tilstræbes der et varsel på 3 uger. Såfremt der sker uforudsigelige aflysninger på skolen, kan læreren dog pålægges at læse lektioner med en dags varsel.

Læreres ansøgning om omsorgsdage skal varsles så tidligt som muligt.

Afvikling af feriefridagstimer skal meddeles rektor med en varsel på 4 uger, så der er tid til skemaændring og varsel på 3 uger. Såfremt der afholdes feriefridagstimer på dage, hvor der er planlagt undervisning og/eller andre opgaver, skal undervisningen og/eller opgaven flyttes til en anden dag efter rektors anvisning jf. OK.

Individuelle kursusansøgninger og ansøgning om frihed med kollegial ordning skal som regel indgives med et varsel på mindst 4 uger p.g.a. elevhensyn.

Aftalen træder i kraft 2004

Vedtaget på SU – møde
d. 4 okt. 2004

December 2009