Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Bogkælder. Bogudlån og aflevering

 1. Ved skolestart:
  Faglæreren finder bøgerne frem og lægger dem på bordene ude i gangen i bogkælderen, tydeligt afmærket med initialer og klasse/hold. Der er GULE sedler på bordene med klassebetegnelser, samt en til valghold. Herefter opretter KHO en reservation på bogen, låner dem ud og kører dem op i det lokale, klassen skal møde i første skoledag. Læreren/klassen sørger for at få delt bøgerne ud til de rette personer. Overskydende bøger bæres ned i kælderen i førstkommende frikvarter.
  14 dage efter skolestart og resten af året:
  Find bøgerne frem og læg dem i en stak på bordene ved siden af skraldespanden. Læg en seddel med initialer og klasse/hold i stakken. KHO sørger for, at bøgerne bliver udlånt og uddelt til klassen.
  Seddel til reservering af klassesæt (Ligger normalt også i bogkælderen)
 2. Udlån af de reserverede bøger registreres af KHO ved udleveringen af bøgerne, hvor eleverne også får en påmindelse om at skrive navn i deres bøger.
 3. Elever, der er fraværende, får en besked om, at de kan hente deres bøger på biblioteket.
 4. Det er elevens ansvar at sikre sig, at der er overensstemmelse mellem de registrerede bøger og de bøger eleven reelt er i besiddelse af. Det er derfor elevens pligt mindst én gang om måneden at kontrollere udlånslisten i Lectio. I tilfælde af uoverensstemmelser skal eleven henvende sig til KHO.
 5. Efter udlånet er det elevernes ansvar at behandle bøgerne ordentligt og f.eks. ikke skrive i dem. Hvis en bog bortkommer eller ødelægges, er eleven erstatningspligtig, jf. bogens pris i skolens registreringssystem.
 6. Alle bøger skal afleveres tilbage til skolen senest ved skoleforløbets ophør. For afgangselevernes vedkommende skal bøgerne således enten afleveres eller erstattes i forbindelse med den årlige bogafleveringsperiode i juni måned. Har eleven lånt bøger, som ved en fejl ikke er registreret, skal de naturligvis alligevel afleveres.
 7. Afgangsklasseelever får først udleveret eksamensbevis, når alle lånte bøger er afleveret eller erstattet.

Kasper Holm
Bibliotekar.
juli 2018