Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Fraværsregler for elever

Skolens præcise regler for forsømmelser og fravær kan du læse om på skolens hjemmeside under Om NGHF – Regler og lovtekst, men nedenfor er de overordnede regler.

Du har mødepligt til al undervisning – lektioner, virtuel undervisning, fællestimer, ekskursioner osv. og du har pligt til at aflevere de opgaver dine lærere beder dig om.

Hvis du er fraværende, skal du angive hvorfor i Lectio under Fraværsangivelse. Det bruger din studievejleder og studieinspektor til at se, om du har brug for særlig hjælp og opmærksomhed. De kan nemlig hjælpe dig med at få kontakt til forskellige folk, samt tildele sygeundervisning eller pålægge dig at gå til lektieværksted.

Hvis du ikke får afleveret en skriftlig aflevering til tiden, er den tabt; dvs. du kan ikke aflevere den, med mindre du har en aftale med din lærer.

For højt fravær

Hvis dit fravær bliver for højt – samlet, i enkeltfag eller i skriftlige afleveringer – kan skolen gøre nogle forskellige ting. Det beror på en individuel vurdering, hvornår dit fravær er for højt:

I første omgang vil du få en skriftlig advarsel, som ledsages af et varsel om at du kan miste din SU, hvis du får SU.

Hvis man ikke forbedrer sig, er det næste skridt for hferne at miste retten til at følge undervisningen, mens gymnasieeleverne først vil komme til eksamen i alle fag (eksamen på særlige vilkår), og derefter, hvis der ikke sker forbedring, miste retten til at følge undervisningen.

Hvis dit fravær pludseligt stiger, voldsomt kan du miste retten til SU og til at følge undervisningen uden skriftlig advarsel, men du vil altid få det, der hedder en partshøring. Det vil sige, at hvis vi agter at smide dig ud eller sætte dig på særlige vilkår, så vil du få mulighed for at skrive et brev til os med den information, du synes, vi skal have, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Hvis du mister retten til at følge undervisningen/blive smidt ud, kan du gå til eksamen som selvstuderende; dvs som en person fra gaden. Du skal aftale dette med din studievejleder straks, hvis du blive smidt ud.

Hvis du har meget fravær, skal du ALTID kontakte din studievejleder, som er der for at hjælpe dig med at komme igennem din uddannelse her.