Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Aflevering af skriftlige opgaver- til elever

I dette dokument finder du en beskrivelse af regler angående skriftlige afleveringer og forsømmelser med fokus på lærernes opgaver i forhold til dette.

I begyndelsen af hvert semester vil du kunne se fordelingen af dine skriftlige opgaver på Lectio. Din lærer har pligt til at informere dig om indhold og krav for den enkelte opgave minimum 2 uger før afleveringsfristen, hvis den udløser 3 elevtimer eller mere (faste ugentlige afleveringer undtaget).

Du skal overholde afleveringsfristen, med mindre der forud er aftalt en helt særlig aftale mellem dig og læreren – eller der er tale om sygdom. Der kan maksimalt laves aftale om én aflevering ad gangen. Det vil sige, man kan ikke skylde læreren mere end denne ene aftalte aflevering – herefter skal der afleveres på kontoret. Ved sygdom afleverer du afleveringen som normalt, hvis det er muligt. Aftale om fysisk aflevering laves pr. mail. Hvis sygdom gør, at du ikke kan få lavet afleveringen, aftaler du med din lærer inden afleveringsfristen, hvornår din aflevering kan afleveres. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte din studievejleder.

Din lærer skal registrere de afleverede afleveringer som ”Afleveret – 0% fravær” senest 48 timer efter afleveringsfristen. De elever, der ikke har afleveret, registreres som ”Ikke afleveret” og gives karakteren -3.

Du kan ikke efterfølgende aflevere din aflevering.

Hvis du kommer bagud med afleveringer, kommer du i lektieværksted, hvor du får støtte til at planlægge og strukturere afleveringen af opgaver fremover.

For enkelte elever kan rektor/uddannelsesleder/studievejleder i særlige tilfælde beslutte, at nogle opgaver ikke skal afleveres. Dette markeres i så tilfælde som ”skal ikke afleveres” i Lectio. Disse opgaver indgår ikke i karaktergivningen.

Se mere om snyd i skriftlige opgaver.