Aflevering af skriftlige opgaver- til elever

Kasper Holm, webredaktør • 30-05-2017

I dette dokument finder du en beskrivelse af regler angående skriftlige afleveringer og forsømmelser med fokus på lærernes opgaver i forhold til dette.

I begyndelsen af hvert semester vil du kunne se fordelingen af dine skriftlige opgaver på Lectio. Din lærer har pligt til at informere dig om indhold og krav for den enkelte opgave minimum 2 uger før afleveringsfristen, hvis den udløser 3 elevtimer eller mere (faste ugentlige afleveringer undtaget).

Du skal overholde afleveringsfristen, med mindre der forud er aftalt en helt særlig aftale mellem dig og læreren – eller der er tale om sygdom. Der kan maksimalt laves aftale om én aflevering ad gangen. Det vil sige, man kan ikke skylde læreren mere end denne ene aftalte aflevering – herefter skal der afleveres på kontoret. Ved sygdom melder eleven sig syg og mailer afleveringen til læreren, hvis det er muligt. Aftale om fysisk aflevering laves pr. mail.

Din lærer skal registrere de afleverede afleveringer som ”Afleveret – 0% fravær” senest 48 timer efter afleveringsfristen. De elever, der ikke har afleveret, registreres som ”Ikke afleveret” og gives karakteren -3.

Du kan efterfølgende aflevere din aflevering på kontoret, der lægger dem ud til din lærer. Afleveringen skal printes, men er det en lyd-/billedfil afleveres den via et USB-stik som lånes på kontoret. Din lærer godkender afleveringerne i henhold til Studie- og Ordensreglerne, hvor der står: “Opgaver og produktioner skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav der gælder for niveauet, og man må ikke gengive andres frembringelser som sine egne”. Ved snyd henvender din lærer sig til studievejlederen, som noterer i Lectio, at du har snydt. Hvis det sker mere end én gang, vil du blive indkaldt til en samtale og kan fortabe retten til at få SU eller blive sendt hjem med fravær. Du fortaber altid retten til at genaflevere opgaver ved snyd.

  • Hvis din lærer godkender afleveringen, registreres den senest inden 1 uger som ”afleveret – 0% fravær” og -3 erstattes af en streg.
    Din lærer retter og kommenterer ikke opgaven, men giver dig den tilbage.
  • Hvis din lærer ikke godkender afleveringen, registreres den som ”Afleveret – 100% fravær” og karakteren -3 bibeholdes.
    Du fortaber her retten til at aflevere afleveringen, og den indgår i din fraværsprocent.

Enkelte elever kan efter rektors/uddannelsesleders/studievejleders vurdering tilbydes hjælp til at indhente det forsømte, og i særlige tilfælde kan det besluttes, at nogle opgaver ikke skal afleveres. Dette markeres i så tilfælde som ”skal ikke afleveres” i Lectio. Disse opgaver indgår ikke i karaktergivningen.

Se mere om snyd i skriftlige opgaver.

Nørresundby Gymnasium logo