Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Godskrivning

Praksis vedr. godskrivning af elever.

Lærere skal altid føre elever fraværende fra undervisningen, hvis de ikke er der.

Undtagelsen herfor er, hvis andre lærere eller skolens kontor/ledelse har givet besked om, at elever skal godskrives pga. f.eks. ekskursion.

Når en aktivitet “godkendes” i Lectio, får de berørte lærere samtidig besked om aktiviteten. Efterfølgende informerer den person, der skal afholde aktiviteten, de berørte lærere om, hvilke elever der skal godskrives i forbindelse med aktiviteten. Dette sker i en besked direkte til de berørte lærere med reply på den første mail.

Ledelsen og studievejlederne kan udstede godskrivningsattester ved akut godkendt fravær, som den fraværende elev skal bruge som bevis for godkendt fravær over for den berørte lærer. Attesten skal afleveres før eller i løbet af den berørte lektion.

Elever kan ikke selv meddele lærere, at de har holdt møde eller andet og derfor skal godskrives.

Hvis man ikke er blevet godskrevet, selvom der er en gyldig grund,  skal man kontakte kontoret.

Godskrivning i forbindelse med elevrådsarbejde.

Medlemmer af ELEVSTORRÅDET har fri til deltagelse i max. 5 årlige storrådsmøder á 1-2 lektioners varighed. .

Medlemmer af FORRETNINGSUDVALGET (FU) har fri til deltagelse i max. 5 årlige FU-møder i tilknytning til de 5 storrådsmøder, jf. ovenfor. Møderne skal lægges i 5. lektion på forskellige ugedage efter aftale med ledelsens elevrådskontakt.

Møder i alle andre udvalg og grupper end ovenstående skal holdes udenfor undervisningstiden.

Klasserepræsentanterne har ret til efter forudgående aftale med den involverede fællesfagslærer, at informere klassen i max. 15 minutter om forhold, der skal behandles på det kommende elevstorrådsmøde eller blev behandlet på det seneste møde.

Èn af elevrådsformændene afleverer umiddelbart efter et møde en godskrivningsseddel, som er en gruppeliste fra Lectio. Med deres underskrift herpå tilkendegiver de pågældende, at de deltog i mødet. Sekretariatet godskriver herefter mødedeltagerne i fraværssystemet.