Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lektieværksted til skriftlige opgaver

Studievejlederne, BST og SHI kan sætte elever i lektieværksted i kortere eller længere tid. Dette sker for at elever kan få styr på at aflevere skriftlige afleveringer. Vi tilstræber, at elever der uden særlig grund mangler mere end 3 afleveringer eller i forrige skoleår har været bagud sættes i lektieværksted . Lærere, der er bekymrede for elevers manglende afleveringer, kontakter hurtigst muligt studievejlederen.

I lektieværkstedet vil man få hjælp til at strukturere opgaveafleveringen og komme videre med opgaverne så de bliver afleveret til tiden. Lektieværkstedslæreren sætter deadlines for eleven og kigger fremad i afleveringslisten for at planlægge dette. Eleven har mødepligt.