Skrivefængsel

Kasper Holm, webredaktør • 30-05-2016

Studievejlederne, BST og SHI kan sætte elever i skrivefængsel i kortere eller længere tid. Dette sker for at elever kan få styr på manglende skriftlige afleveringer. Vi tilstræber, at elever der uden særlig grund mangler mere end 3 afleveringer fængsles. Lærere, der er bekymrede for elevers manglende afleveringer, kontakter hurtigst muligt studievejlederen.

Ved fængslingen skrives aftalen i Lectio og BST mailes om at sætte eleven på det nævnte hold i den nævnte periode. Studievejlederen sørger for, at forældrene underrettes, hvis eleven er under 18år.

Der er til hvert skrivefængsel oprettet hold i Lectio, så den lærer, der har holdet, til en hver tid kan se, hvem der skal komme, og kan føre fravær der. Studievejlederen følger med i fraværet der. Hvis en elev ikke overholder aftalen, vil det betyde, at denne hurtigere kommer videre i fraværssystemet.

Eleven har pligt til at møde og melde sig hos læreren, der har skrivefængslet, og skal komme, indtil anden aftale er truffet. Hvis en elev er fraværende de første 2 gange, meddeler læreren BST, at eleven udebliver. Derefter vil andre støttemuligheder evt. blive tilbudt, eller elevens indstilling blive taget til efterretning.

Hvis de skriftlige forsømmelser skyldes faglige problemer, kan der samtidigt søges om særlig hjælp hos BST.

Skrivefængsel afløser ikke andre konsekvenser i fraværssystemet. Det vil sige, at hvis ens fravær ikke falder som følge af fængslingen, vil man kunne miste SU, komme på særlige vilkår eller miste retten til at følge undervisningen.

Nørresundby Gymnasium logo