Skolemål og strategi

Se her skolens forskellige overordnede målsætninger og strategier såvel generelt som indenfor enkeltområder.